Maskinister

Organisere maskinister

Kraftverket må ha personell som foretar «daglig» tilsyn med anlegget.

Norsk Kraftverksdrift kan gi eksisterende og nye maskinister opplæring i drift av kraftstasjonen.Sette opp vaktplaner, rapporteringsrutiner med mer og følg opp med faglig veiledning.

Norsk kraftverksdrift kan om ønskelig ha arbeidsgiveransvar for maskinistene og sette opp ansettelsesavtaler og stillingsinstrukser.

Kurs, maskinister

I henhold til § 7 i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» skal det gis nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon.

Norsk Kraftverksdrift AS sørger for god opplæring og gjennomfører årlige lovpålagt kurs i driftsforskrifter og førstehjelp.