Drift og vedlikehold

Norsk Kraftverksdrift kan påta seg hele vedlikeholdsansvaret, eller enkelte ansvarsområder/driftsoppgaver.

Internkontroll

Norsk Kraftverksdrift sørger for at internkontrollen med prosedyrer, avvik etc blir tatt i bruk.

Anmeldning av kraft

Norsk Kraftverksdrift samarbeider med Norsk Kraftanmelding AS.

Powest AS

Norsk Kraftverksdrift AS samarbeider med Powest AS. Powest automatiserer anmelding av kraftproduksjon.